Zamówienia publiczne

ODSŁUCHAJ

Protokół z 31.08.20120. r.

Protokół z czynności postępowania o zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Przedmiot zamówienia: "Zakup i montaż urządzeń multimedialnych, wizyjnych i teleinformatycznych w Bibliotece Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie".

protokół 1protokół 2protokół 3protokół 4
Autor: BIBLIOTEKA OPOCZNO
Liczba wyświetleń: 532

Powrót
Kalendarz