Status prawny

Podstawą prawną funkcjonowania  Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie jest: 


1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539) z późn. zm.
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721) z późn. zm.
3. Statut Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie.

Ikona pdfStatut Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [96.01 KB]

 

Uchwała nr XXXVIII/406/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie likwidacji Filii Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie zlokalizowanej w Libiszowie oraz zmiany statutu Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie.

 

link do uchwały http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/4958/

Kalendarz