Status prawny

Podstawą prawną funkcjonowania  Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie jest: 
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539) z późn. zm.
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721) z późn. zm.
3. Statut Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie.
Kalendarz