Biblioteka Publiczna im. Stefana Janasa w Opocznie jest samorządową instytucją kultury utworzoną przez Gminę Opoczno.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych użytkowników, upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwoju kultury.

Do podstawowych zadań Biblioteki należą zadania określone w ustawie o bibliotekach, obsługa jej użytkowników, a ponadto:

  • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznej,
  • opracowanie bibliografii regionalnej,
  • prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
  • organizowanie czytelnictwa dla wszystkich grup czytelników,
  • gromadzenie i udostępnianie piśmiennictwa specjalistycznego,
  • udzielanie pomocy instrukcyjno - metodycznej,
  • organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu i upowszechnianiu czytelnictwa, nauki, kultury i sztuki,
  • współpraca z bibliotekami.

Kalendarz