Patron

Stefan Janas (1876-1920) - działacz polityczno-społeczny Opoczna, pierwszy burmistrz Opoczna po odzyskaniu niepodległości, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Inicjator powstania amatorskiego zespołu Towarzystwa Miłośników Sceny, Spółdzielni Spożywców „Przyszłość”, sierocińca „Samarytanin”, pierwszego kina w Opocznie „Flirt”. 

Był prezesem Czytelni 3 Maja założonej w 1916 r. - w 125 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Został naczelnikiem Ochotniczej Straży Ogniowej w Opocznie, członkiem Komisji Aprowizacyjnej, Komitetu Ratunkowego, Komisji Sanitarnej. Stefan Janas był również wydawcą dwóch tygodników „To i owo!” i „Prawda” oraz dziennikarzem i literatem – autorem m.in. dramatu pt. „Obrazy z życia  Legionistów Polskich, na wieczną chwałę Józefowi Piłsudskiemu, brygadjerowi walecznych męczenników za Ojczyznę”.        

Jesienią 1918 r. stojąc na czele opoczyńskiego ogniwa POW wraz z innymi Opocznianami rozbrajał wojska austro-węgierskie. W obliczu niebezpieczeństwa „czerwonej zarazy” w 1920 r. jako ochotnik poszedł na wojnę z Rosją. Nigdy z niej nie powrócił a miejsce jego pochówku jest nieznane. W okresie międzywojennym w uznaniu jego zasług przemianowano ulicę Berka Joselewicza na ul. S. Janasa.

 

   

UM w Opocznie

UM w Opocznie

Kalendarz