Aktualności

ODSŁUCHAJ

Warsztaty w bibliotece

Opublikowano dn. 24.10.2023
Autor: Agnieszka Goworek

W dniach 16-18 października 2023 r. w Bibliotece Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie odbyły się warsztaty kulturalne:

I. Warsztaty dla bibliotekarzy powiatu opoczyńskiego.

II. Warsztaty pn. "Legendy opoczyńskie w komiksie" skierowane do dzieci, młodzieży z terenu powiatu opoczyńskiego.

W dniu 16.10.2023 r. w budynku Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie odbyły się warsztaty dla bibliotekarzy z powiatu opoczyńskiego. Uczestnicy warsztatów poznali metody, sposoby budowania marki instytucji w oparciu o zasoby i dziedzictwo kulturowe regionu oraz opracowywali konkretne działania mające odbudować relacje z czytelnikami i zachęcić ich do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę.

W dniach 17 – 18.10.2023 r. przeprowadzono warsztaty pn. „Legendy opoczyńskie w komiksie” dla 3 grup dzieci, młodzieży z terenu powiatu opoczyńskiego. Uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z legendami opoczyńskimi i na ich podstawie tworzyli komiksy. 

Przeprowadzenie warsztatów było możliwe dzięki realizacji przez Gminę Opoczno projektu pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VI: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury.

Liczba wyświetleń: 1280

Powrót
Kalendarz