Aktualności

ODSŁUCHAJ

Modernizacja Domu Esterki

Opublikowano dn. 18.10.2023
Autor: Agnieszka Goworek

Zakończyły się prace związane z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem Letniej Czytelni przy budynku Biblioteka Publiczna im. Stefana Janasa w Opocznie. 

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Pozyskane przez Gminę dofinansowanie poza utworzeniem Letniej Czytelni pozwoliło także na modernizację budynku Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie, wyposażenie budynku w infokiosk dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami, grafiki ceramiczne, tablice szklane oraz tabliczki informacyjne z alfabetem Braille’a oraz przeprowadzenie warsztatów kulturalnych. Łącznie pozyskane dofinansowanie z UE wynosi 572 850,88 zł, a współfinansowanie krajowe z budżetu państwa stanowi 33 697,11 zł.

Celem głównym projektu jest ochrona i rozwój instytucji kultury poprzez modernizację zabytkowego budynku Biblioteki Publicznej w Opocznie. Cel ten jest ściśle powiązany z wyznaczonymi celami szczegółowymi, do których należą:
zachowanie i rozwój funkcji kulturalnych w instytucji kultury;
ochrona i konserwacja zabytkowego budynku biblioteki publicznej;
rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzez modernizację budynku biblioteki oraz zagospodarowanie otoczenia wokół zabytku i wzmocnienie działań kulturalnych;
zwiększenie partycypacji mieszkańców w kulturze.

Liczba wyświetleń: 605

Powrót
Kalendarz