Aktualności

ODSŁUCHAJ

Warsztaty w bibliotece

Opublikowano dn. 13.10.2023
Autor: Agnieszka Goworek

W dniach 16-18 października 2023 r. w Bibliotece Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie odbędą się warsztaty kulturalne:

I.      WARSZTATY DLA BIBLIOTEKARZY Z POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

II.    WARSZTATY PN. „LEGENDY OPOCZYŃSKIE W KOMIKSIE” SKIEROWANE DO DZIECI, MŁODZIEŻY Z TERENU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO.

Tematyka warsztatów dla bibliotekarzy obejmuje poznanie metod, sposobów odbudowania relacji między bibliotekarzami a czytelnikami, budowania marki instytucji w oparciu o zasoby i dziedzictwo kulturowe regionu, a celem warsztatów dla dzieci i młodzieży będzie zapoznanie uczestników z legendami opoczyńskimi i stworzenie na ich podstawie komiksów.

 

Warsztaty odbędą się w ramach realizowanego przez Gminę Opoczno projektu pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VI: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury.

Liczba wyświetleń: 416

Powrót
Kalendarz