Aktualności

ODSŁUCHAJ

Modernizacja Domu Esterki

Opublikowano dn. 12.05.2022
Autor: BIBLIOTEKA OPOCZNO

11 maja 2022 r. Dariusz Kosno - burmistrz Opoczna podpisał Specyfikację Warunków Zamówienia dotyczącą "Modernizacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie"

Biblioteka Publiczna im. Stefana Janasa w Opocznie otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 dla projektu „Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie”. Wniosek został przygotowany wraz z Wydziałem Funduszy Europejskich Gminy Opoczno.

 

11 maja 2022 r. Dariusz Kosno - burmistrz Opoczna podpisał Specyfikację Warunków Zamówienia dotyczącą "Modernizacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie".

  

Całkowita wartość projektu wynosi 881 432,30 zł., pozyskane dofinansowanie wynosi 606 547,99 zł. Uzyskane środki pozwolą wykonać roboty związane z remontem dachu. Placówka zostanie również wyposażona w ceramiczne grafiki nawiązujące do tradycji i historii opoczyńskiej książnicy, przedstawiające króla Kazimierza Wielkiego i Esterkę. Zostanie również ukazana na szklanych tablicach historia budynku, przedstawiająca na starych rycinach pierwotny kształt oraz pierwsze zapiski w kronikach Jana Długosza. W budynku zostanie zamontowany kolejny infobox – centrum informacji dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Na zewnątrz na wydzielonym obszarze powstanie letnia czytelnia, która wzbogaci ofertę czytelniczo - kulturalną biblioteki.

 
d      s
Liczba wyświetleń: 1408

Powrót
Kalendarz