Aktualności

ODSŁUCHAJ

Biblioteka otrzymała dofinansowanie.

Opublikowano dn. 15.12.2021
Autor: BIBLIOTEKA OPOCZNO

Biblioteka Publiczna im. Stefana Janasa w Opocznie otrzymała dofinansowanie ponad 600 000 zł na renowację Domu Esterki.

Gmina Opoczno wraz z Biblioteką Publiczną im. Stefana Janasa w Opocznie otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 dla projektu „Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie”.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 881 432,30 zł., pozyskane dofinansowanie wynosi 606 547,99 zł.  Uzyskane środki pozwolą wykonać roboty związane z remontem dachu. Placówka zostanie również wyposażona w ceramiczne grafiki nawiązujące do tradycji i historii opoczyńskiej książnicy, przedstawiające króla Kazimierza Wielkiego i Esterkę. Zostanie również ukazana na szklanych tablicach historia budynku, przedstawiająca na starych rycinach pierwotny kształt oraz pierwsze zapiski w kronikach Jana Długosza. W budynku zostanie zamontowany kolejny infobox – centrum informacji dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Na zewnątrz na wydzielonym obszarze powstanie letnia czytelnia, która wzbogaci ofertę czytelniczo - kulturalną biblioteki.

 

Planowana data rozpoczęcia realizacji projektu 15.01.2022 r., a planowana data rzeczowego zakończenia realizacji projektu 31.05.2023 r.

 

Dziękujemy burmistrzowi Panu Dariuszowi Kosno i jego zastępcom Panu Andrzejowi Kacprzakowi i Panu Tomaszowi Łuczkowskiemu za zrozumienie i akceptację planów oraz zamierzeń, które pozwolą unowocześnić opoczyńską książnicę.

Szczególne podziękowania kierujemy do pracowników Wydziału Funduszy Europejskich pod kierownictwem Pani Dyrektor Sylwii Olędzkiej, którzy przygotowali projekt wniosku.

 

 hn

 

p

 

Projekt Letniej Czytelni

Liczba wyświetleń: 1979

Powrót
Kalendarz