Aktualności

ODSŁUCHAJ

Konkurs „Ekologiczna zakładka do książki”

Opublikowano dn. 16.06.2021
Autor: BIBLIOTEKA OPOCZNO

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Ekologiczna zakładka do książki” zorganizowanym z okazji imprezy plenerowej "eko Opoczno".

Biblioteka Publiczna im. Stefana Janasa w Opocznie w ramach imprezy plenerowej "eko Opoczno" zorganizowanej przez Gminę Opoczno, ogłasza konkurs  „Ekologiczna zakładka do książki” 

Konkurs polega na wykonaniu techniką dowolną - zakładki do książki wykorzystując materiały naturalne, z odzysku, ekologiczne. Zakładka musi być funkcjonalna, oryginalna i estetycznie wykonana. 
 
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół średnich oraz do dorosłych. W każdej kategorii wiekowej zostanie wyłoniona najciekawsza praca, nagrodzona niespodzianką. 
 
Wykonaną zakładkę wraz z podpisanym zgłoszeniem (załącznik nr 1) należy dostarczyć do biblioteki do 24 czerwca.
 
REGULAMIN KONKURSU
„Ekologiczna zakładka do książki”
 
 

I. ORGANIZATOR KONKURSU:

 1. Biblioteka Publiczna im. Stefana Janasa w Opocznie

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA  KRYTERIA OCENY I NAGRADZANIA:

2. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół średnich oraz do dorosłego czytelnika.

3. Cele konkursu:

  a) popularyzacja ekologicznego stylu życia,

  b) popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu,

  c) rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej,

  d) promocja czytelnictwa,

  e) wizualizacja pasji czytania, miłości do książek.

4. Termin rozpoczęcia konkursu: 16.06. 2021 r. Termin zakończenia konkursu 24.06.2021 r.

5. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych, szkół średnich oraz osoby dorosłe.

6. Kategorie wiekowe:

  a) Dzieci w wieku  5-12 lat

  b) Dzieci w wieku 13-17 lat

  c) Powyżej 18 roku życia

7. Konkurs polega na wykonaniu zakładki do książek wykonanej z materiałów wtórnych – recyklingu.

8. Prace należy dostarczyć do Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie, pl. Kościuszki 15, do dnia 24.06.2021 r. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 1- zgłoszenie 

9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 26.05.2021 r podczas imprezy plenerowej pod hasłem „eko Opoczno”.

10. Organizator uzyskuje prawa do wykorzystania prac konkursowych i ich publikacji na stronie internetowej oraz Facebooku Biblioteki Publicznej im. S. Janasa w Opocznie.

11. Jury, oceniając pracę weźmie pod uwagę:  użycie materiałów naturalnych, zgodność z tematem, funkcjonalność, estetyka wykonania i oryginalność.

12. Laureaci  pierwszego miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają nagrodę rzeczową.

13. Jury zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w wyjątkowych przypadkach.

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W KONKURSIE

„Ekologiczna zakładka do książki”

1.Administratorem danych osobowych zebranych w formularzu zgłoszeniowym do konkursu jest Biblioteka Publiczna im. Stefana Janasa w Opocznie reprezentowana przez Dyrektora Biblioteki.

2. Można się z nami skontaktować pisząc na adres e – mail: sekretariat@biblioteka.opoczno.pl lub na adres pocztowy Biblioteki Plac Kościuszki 15, 26-300 Opoczno.

3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w postaci: imię, nazwisko, nr telefonu, zakresu wieku, wizerunku laureatów, w celu udziału w Konkursie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie Państwa zgody, do czasu wycofania zgody oraz 2 miesiące po zakończeniu konkursu.

4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek ich nie podanie uniemożliwi udział w konkursie.

5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu także następujące prawa:

   a) prawo dostępu do danych osobowych,

   b) prawo do sprostowania danych,

   c) prawo do usunięcia danych,

   d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

   e) prawo do przeniesienia danych,

   f) prawo do wniesienia sprzeciwu.

6. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”).

8. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych nogą być:

   a) podmioty, które są upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

   b) podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,

   c) podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych

   d) podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,

   e) podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową
 
Liczba wyświetleń: 4497

Powrót
Kalendarz