Aktualności

ODSŁUCHAJ

Konkurs „Pokaż swoją półkę z książkami, czyli moja mała biblioteka”

Opublikowano dn. 11.05.2021
Autor: BIBLIOTEKA OPOCZNO

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Pokaż swoją półkę z książkami, czyli moja mała biblioteka” zorganizowanym z okazji XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek

Biblioteka Publiczna im. Stefana Janasa w Opocznie w ramach XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek ogłasza konkurs fotograficzny. „Pokaż swoją półkę z książkami, czyli moja mała biblioteka”. 
 
Konkurs polega na wykonaniu ciekawej fotografii (3 zdjęcia), której tematem jest nasza domowa biblioteka. Zdjęcia prześlij do 26 maja. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół średnich oraz do dorosłego czytelnika. W każdej kategorii wiekowej zostanie wyłoniona najciekawsza praca, nagrodzona niespodzianką. 
 
LINK DO ZGŁOSZENIA ------> KONKURS FOTOGRAFICZNY

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!
 
 
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
Pokaż swoją półkę z książkami, czyli moja mała biblioteka”

 
I. ORGANIZATOR KONKURSU:
 
1. Biblioteka Publiczna im. Stefana Janasa w Opocznie
2. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół średnich oraz do dorosłego czytelnika.
3. Cele konkursu:
  a) popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu
  b) rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej
  c) promocja czytelnictwa
  d) wizualizacja pasji czytania, miłości do książek
4. Termin rozpoczęcia konkursu: 11.05. 2021 i trwać będzie do 26.05.2021 
 
II. WARUNKI UCZESTNICTWA  KRYTERIA OCENY I NAGRADZANIA:
 
5. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych, szkół średnich oraz czytelnicy dorośli.
6. Kategorie wiekowe:
  a) Dzieci w wieku  5-12 lat
  b) Dzieci w wieku 13-17 lat
  c) Powyżej 18 roku życia
7. Konkurs polega na wykonaniu ciekawej fotografii, której tematem jest nasza domowa biblioteka.
8. Do konkursu wymagane są 3 zdjęcia jednego autora w formie elektronicznej z rozszerzeniem JPG, JPEG.
9. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego online udostępnionego na stronie Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie pod adresem www.biblioteka.opoczno.pl oraz na stronie Facebooka Biblioteki.
10. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 26.05.2021 r.
11. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 28.05.2021 r.
12. Organizator uzyskuje prawa do wykorzystania prac konkursowych i ich publikacji na stronie internetowej oraz Facebooku Biblioteka Publiczna im. s. Janasa w Opocznie
13. Jury, oceniając pracę weźmie pod uwagę:  jakość techniczną wykonania fotografii (np. ostrość),  zgodność z tematem
14. Laureaci  pierwszego miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają nagrodę rzeczową.
15. Fotografie wykonane na konkurs zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie online dostępnej na stronie internetowej oraz Facebooku Biblioteki Publicznej im. S. Janasa w Opocznie
16. Jury zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w wyjątkowych przypadkach.

 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
„Pokaż swoją półkę z książkami, czyli moja mała biblioteka”
1.Administratorem danych osobowych zebranych w formularzu zgłoszeniowym do konkursu fotograficznego jest Biblioteka Publiczna im. Stefana Janasa w Opocznie reprezentowana przez Dyrektora Biblioteki.
2. Można się z nami skontaktować pisząc na adres e – mail: sekretariat@biblioteka.opoczno.pl lub na adres pocztowy Biblioteki Plac Kościuszki 15, 26-300 Opoczno.
3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w postaci: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu, zakresu wieku, wizerunku laureatów, w celu udziału w Konkursie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie Państwa zgody, do czasu wycofania zgody oraz 2 miesiące po zakończeniu konkursu.
4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek ich nie podanie uniemożliwi udział w konkursie.
5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu także następujące prawa:
   a) prawo dostępu do danych osobowych,
   b) prawo do sprostowania danych,
   c) prawo do usunięcia danych,
   d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   e) prawo do przeniesienia danych,
   f) prawo do wniesienia sprzeciwu.
6. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”).
8. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych nogą być:
   a) podmioty, które są upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
   b) podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,
   c) podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych
   d) podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,
   e) podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
Liczba wyświetleń: 2757

Powrót
Kalendarz