Aktualności

ODSŁUCHAJ

Ogólnopolski Dzień Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej

Opublikowano dn. 09.02.2021
Autor: BIBLIOTEKA OPOCZNO

W wyjątkowym miejscu w Cichej Czytelni Biblioteka Publiczna im. Stefana Janasa w Opocznie Tomasz Łuczkowski Zastępca Burmistrza Opoczna czyta Oskara Kolberga.

W wyjątkowym miejscu w Cichej Czytelni w Bibliotece Publicznej im. Stefana Janasa gościł Tomasz Łuczkowski - Zastępca Burmistrza Opoczna.
Przedpremierowo czyta "Dzieła wszystkie. Tom 20. Radomskie" Oskara Kolberga, związanego z Opocznem m.in. miejscem urodzenia.
Film powstał z okazji ---> Ogólnopolskiego Dnia Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej, który obchodzimy
9 lutego, a w ramach akcji Wielkie Czytanie Kolberga, którego pomysłodawcą i głównym organizatorem jest
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Oskar Kolberg "Dzieła wszystkie. Tom 20. Radomskie"
Radomskie, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 20. Wrocław - Poznań 1964. Ss. VIII, 312. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1887.
Część pierwsza monografii etnograficznej obszaru położonego między rzekami Pilicą i Wisłą, a ograniczonego od południa zasięgiem monografii Kieleckiego. Książka zawiera cztery rozdziały: Kraj, Lud, Zwyczaje i Obrzędy oraz w przypisach znaczną ilość podań i legend dotyczących różnych okolic i miejscowości tego regionu. W tomie tym udało się Kolbergowi zgromadzić nieco więcej niż w innych monografiach materiałów folklorystycznych związanych z Sobótkami, a spora liczba podań dotyczy żywych w tych okolicach tradycji kultu pogańskiego, wspomnień napadów tatarskich w okresie średniowiecza      i działalności arian. Materiał opisowy do rozdziałów Kraj, Lud, Zwyczaje i do przypisów zaczerpnął Kolberg w dużej mierze z etnograficznych, historycznych i krajoznawczych opracowań innych autorów, natomiast większość opisów wesel z 14 wsi i prawie wszystkie pieśni (w sumie 364, w tym 259 weselnych) pochodzą z jego własnych zapisów. Badania terenowe przeprowadził Kolberg w tym regionie w latach 1846, 1847, 1854 i 1859.
Zauważyć też trzeba, że w tym właśnie regionie, na zachód od Radomia leży Przysucha, miejscowość, w której Kolberg się urodził.
źródło: lubimyczytać.pl  
Liczba wyświetleń: 2802

Powrót
Kalendarz