Historia klubu

HISTORIA  OPOCZYŃSKIEGO KLUBU LITERACKIEGO „NAD WĄGLANKĄ” DZIAŁAJĄCEGO PRZY BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. STEFANA JANASA W OPOCZNIE

 

 

2.10.2005 roku w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opocznie odbyło się spotkanie z poetką Dorotą Koman, na które przybyli miłośnicy poezji. Wśród zebranych byli między innymi: Waldemar Jóźwik-poeta, prezes Towarzystwa Przyjaciół Wąglan, organizator Międzynarodowych Konkursów Poezji, Jerzy Piekarski – poeta, dziennikarz i jeden z laureatów tego konkursu, Bożena Świątek – Mazur – dyrektor opoczyńskiej biblioteki. Po spotkaniu z poetką, przy kawie, wśród wymienionej trójki zrodził się pomysł zorganizowania w Opocznie Klubu Literackiego. W krótkim czasie dołączyli inni piszący wiersze i prozę. Podczas kolejnego spotkania grupa przyjęła nazwę Opoczyński Klub Literacki „Nad Wąglanką” i ustaliła stały termin spotkań na 16 dzień każdego miesiąca o godz. 16.00 w PiMBP w Opocznie.

W roku 2006 klub tworzyli poeci: Wiktor Biernacki, Maria Franas, Waldemar Jóźwik, Dominik Jóźwik, Małgorzata Kowalczyk, Marianna Ksyta, Zofia Miązek, Justyna Milczarek, Józefa Nita, Jerzy Piekarski, Irena Plucińska, Justyna Polak, Kazimierz Stępień, Mirosław Stępień, Henryka Szpoton, Maria Szufladowicz, Bożena Wijata, Władysław Wiktorowicz, Jerzy Wilk. Opiekunem klubu została Bożena Świątek – Mazur, ówczesna dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie. Z klubem współpracowała Anna Kubicka śpiewająca poezję oraz Jacek Pluciński muzyk – gitarzysta.

  LATA 2005-2006

 W latach 2005 – 2006 oprócz spotkań roboczych członkowie klubu wzięli udział w wieczorze poezji bożonarodzeniowej, spotkaniach literackich w: remizie strażackiej w Wąglanach, Gminnej Bibliotece Publicznej w Białaczowie, w Domu Kultury w Drzewicy. Ponadto miały miejsce spotkania z młodzieżą w szkołach: SP w Miedznej Drewnianej, Gimnazjum w Białaczowie, Szkole Podstawowej w Kraśnicy. Biorąc udział w lekcjach języka polskiego, prezentując różne formy literackie starano się zwrócić uwagę na wszystko co nas otacza i odnajdywać te wartości, które dają podstawę do określania ich terminem „Mała Ojczyzna”, na bogactwo i piękno naszego języka ojczystego, którym można opisać wszystko, co drogie i bliskie każdemu Polakowi.
W kwietniu odbyło się spotkanie członków Klubu z okazji pierwszej rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II . Członkowie Klubu wystąpili ze swoimi wierszami o papieżu w Kościele P.W. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opocznie.

 Wieczory autorskie dają możliwość zaprezentowania twórczości własnej członkom klubu poetyckiego. Pierwszy – 21.10.06 r. swoimi poezjami wypełniła Irena Plucińska nadając mu tytuł „Sercem pisane”. Pięknym uzupełnieniem wierszy był śpiew Anny Kubickej przy akompaniamencie Jacka Plucińskiego.

 Kolejny wieczór – 01.12.06 r., którego bohaterem był pan Jerzy Wilk ”Dziadek” dostarczył słuchaczom wiele radości i humoru. Wiersze czytała młodzież z Koła Teatralnego Miejskiego Domu Kultury w Opocznie oraz autor, który oprócz wierszy przedstawił swoje obrazy i rzeźby. ”Przez to cudowne Boże Narodzenie” to tytuł wieczoru w którym swoją twórczość 29.12.06 r. przedstawiła pani Józefa Nita. Wiersze o tematyce Bożonarodzeniowej i inne korespondowały z utworami muzycznymi wykonywanymi na akordeonie przez pana Marcina Snokowskiego – nauczyciela ze szkoły muzycznej w Opocznie.

W maju członkowie Klubu uczestniczyli w podsumowaniu XXV Międzynarodowego Konkursu Poezji w Białaczowie i prezentowali swoje wiersze nagrodzonym w konkursie i zaproszonym gościom. Szczególnym wydarzeniem w życiu klubu w roku 2006 w I rocznicę jego powstania i w związku z 90-leciem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie było posadzenie w parku na placu Kościuszki pamiątkowego drzewa – lipy ze specjalną tabliczką wykonaną przez Jerzego Wilka informującą o tym wydarzeniu.

ROK 2007

Rok 2007 to kontynuacja podjętych wcześniej działań. Styczeń, to miesiąc spotkania opłatkowego członków klubu i bibliotekarzy.

15.02.07 r. słuchaliśmy poezji pana Wiktora Biernackiego „Viki Biera” w wieczorze autorskim zatytułowanym „Pozdrawiam każdy kamień” zorganizowanym w restauracji „Karczma Piwniczna” w Opocznie. Dominowała poezja śpiewana w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej Yamaha w Opocznie. Doboru muzyki do utworów poety dokonała Marzena Porzucek właścicielka szkoły. Część spotkania poświęcono poezji miłosnej. Autor wieczoru przygotował pokaz slajdów nawiązujących tematycznie do wierszy oraz  zbiór własnych wierszy i opowiadań, który rozdał wśród zebranych. Ciekawym wydarzeniem było spotkanie z panią Krystyną Wieczorek, autorką trylogii „Młyn na Stawkach” opisującej życie okolic Przygłowa i Dąbrowy nad Czarną, która jest nazywana „Reymontem w spódnicy”.

Poeci nie zapomnieli o naszym wielkim rodaku Papieżu Janie Pawle II. W drugą rocznicę jego śmierci zorganizowali spotkanie okolicznościowe. Byli także na lekcjach i spotkaniach w szkołach: w Prymusowej Woli, Sławnie, Mniszkowie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Opocznie i bibliotekach w Żarnowie i Skórkowicach. Tematyka spotkań różnorodna – o kobietach, miłości, przyrodzie, ojczyźnie.

 Wszystkim spotkaniom z młodzieżą towarzyszą warsztaty literackie – uczniowie nie tylko słuchają wierszy poetów, ale również zadają pytania, prezentują swoje wiersze i układają je na zadany temat z zastosowaniem wybranych słów.

 2 kwietnia 2007 roku to dla członków Klubu bardzo smutny dzień.
W tym dniu zmarł Mirosław Stępień. Dość niespodziewanie przeszedł na drugą stronę pozostawiając w żalu i smutki najbliższą rodzinę oraz  opoczyńskich poetów i literatów, pozostały po nim uczucia i refleksje przelane na papier.

Odbyły się kolejne wieczory autorskie: -20.04.07 r. pani Bożeny Wijaty pt. „Krajobrazy” w MDK w Opocznie. Poezji towarzyszyła wystawa obrazów autorstwa męża poetki – Marka Wijaty. 16.05.07 w restauracji „Zajazd” prezentował swoją twórczość pan Kazimierz Stępień w wieczorze „Kim jestem?”. Uzupełnieniem poezji był występ młodzieżowego zespołu folklorystycznego z Bielowic. 11.09.2007 r. pani Henryka Szpoton w towarzystwie pań z KGW w Wąglanach recytowała swoje utwory. Natomiast 17.11.07.r. odbył się wieczór autorski pani Ireny Plucińskiej, w czasie którego niektóre jej wiersze śpiewała pani Anna Kubicka.

 Na drugie urodziny Klubu ukazał się almanach poetycki „Krajobraz sercem malowany” Jest to wybór poezji członków Klubu, którzy
w swych utworach przedstawili uroki i piękno naszej małej ojczyzny. Dopełnieniem tekstu są fotografie obrazów i rzeźb opoczyńskich twórców ludowych. Rok 2007 klubowicze zakończyli spotkaniem opłatkowym przy świecach i muzyce w kawiarni „Bartek”.

ROK 2008

W lutym 2008 roku poeci spotkali się z młodzieżą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Opocznie z okazji „Walentynek”, a w marcu
z uczniami SP w Miedznej i Gimnazjum w Białaczowie.

17.03.08 r. w MDK wiersze pani Marianny Ksyty czytali autorka, członkowie jej rodziny, członkowie Klubu Literackiego oraz panie z KGW w Dzielnej. Spotkanie prowadził dr Jan Łuczkowski – ówczesny dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie. Wieczór autorski pani Marianny Ksyty „Kocham cię ziemio rodzinna” urozmaicony był śpiewem piosenek ludowych przy akompaniamencie akordeonu.

Wydarzeniem szczególnym był 22.04.08 r. wieczór autorski pana Jerzego Piekarskiego w restauracji Karczma Piwniczna połączony z promocją jego debiutanckiego tomiku poezji „Na planszy”. Liczne grono przybyłych gości słuchało wierszy w wykonaniu autora oraz młodzieży z Koła Teatralnego MDK w Opocznie.

W kawiarni „Bartek” 14.10.08 r. pani Irena Plucińska recytowała „Tryptyk rzymski” i jak zwykle poezji towarzyszyła muzyka i śpiew w wykonaniu Anny Kubickiej i Jacka Plucińskiego. Członkowie Klubu wzięli ponadto udział w spektaklu artystycznym w MDK z okazji trzeciej rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II oraz  30.05.08 r. w koncercie charytatywnym zorganizowanym z okazji 50-cio lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opocznie.

Klub redagował swoje czasopismo – Kwartalnik Literacki „Nad Wąglanką”. Ukazało się dotąd 5 numerów zawierających wiersze członków Klubu i informacje o wydarzeniach związanych z jego działalnością. Redaktorem czasopisma był Wiktor Biernacki. Członkowie opoczyńskiego klubu kilkakrotnie pojedynczo spotykali się z uczniami szkół w powiecie opoczyńskim m.in. w Dębie opoczyńskiej, Petrykozach i in.

ROK 2009

14 lutego w Miedznej Drewnianej odbyło się spotkanie poetyckie „Żyć, kochać, wierzyć”.

W roku 2009 z udziałem OKL „Nad Wąglanką” 40-lecie pracy literackiej odchodził pan Stanisław Stanik.

Odbyło się także spotkanie autorskie pani Ireny Plucińskiej promujące tomik poetki „Sercem pisane” w kawiarni „Bartek” w Opocznie oraz w Filii bibliotecznej w Skórkowicach. 

W kwietni poeci uczcili rocznicę śmierci Jana Pawła II w Kościele Parafialnym w Białaczowie.

W maju w Dzielnej swój tomik „Kocham Cię ziemio rodzinna”  promowała pani Marianna Ksyta.

Październik to miesiąc wyjątkowego spotkania „Dojrzewanie z poezją”, w którym uczestniczył m. in. prezes Koła Poezji Nie-Odkrytej „Szuflada” z Radomia oraz młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 1 w Opocznie.

ROK 2010

 Rok 2010 rozpoczął się od wyjazdu OKL do Radomia. 22.01.2010 r. na zaproszenie pana Czesława Banaszczyka poeci wzięli udział
w „poetyckiej uczcie przy muzyce”. W lutym odbyło się kolejne „Sercem pisane” spotkanie z panią Ireną Plucińską, natomiast w kwietniu miał miejsce wernisaż w MDK w Opocznie.

 W marcu ramach 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina pani Józefa Nita wzięła udział w montażu słowno-muzycznym w Czytelni MBP w Opocznie.

 23 kwietnia członkowie Klubu wzięli udział w hucznych obchodach 700-lecia urodzin Króla Kazimierza Wielkiego.

 W czerwcu pani Józefa Nita odwiedziła uczniów SP w Libiszowie, natomiast w sierpniu  w Białaczowie i w październiku w Opocznie swój tomik poezji „Tęsknota kropel” promowała Katarzyna Baranowska z Sędowa.

 Wyjątkowym wydarzeniem w życiu Klubu były „I Białaczowskie spotkania ze sztuką amatorską”, w czasie których w konkursie poetyckim „Białaczowskie krajobrazy słowem pisane” zwyciężyła pani Bożena Wijata, a pani Józefa Nita i Anna Żórawska otrzymały wyróżnienie.

Szczególnym dniem dla poetki Józefy Nity był 18 listopada, kiedy to w Metro Cafe odbył się wieczór promujący jej debiutancki tom poezji „Śmieję się do życia”.

 ROK 2011

10 stycznia 2011 r. to bardzo smutny dzień dla członków i sympatyków OKL „Nad Wąglanką”. Tego dnia w Kościele św. Wojciecha w Kraśnicy odbyło się pożegnanie zmarłego członka Klubu, pana Jerzego Piekarskiego.

Rok 2011 Klubowicze rozpoczęli udziałem w promocji książki pana Mariana Zacha „Hubalowa legenda” oraz poetyckich „Romantycznych Walentynkach” w Radomiu.

 W marcu odbył się w Metro Cafe w Opocznie Program Poetycko-Biesiadny w wykonaniu radomskich poetów z Koła Poezji Nie-Odkrytej „Szuflada” oraz poetów OKL „Nad Wąglanką”.

 W maju, z okazji beatyfikacji papieża Jana Pawła II OKL „Nad Wąglanką” wydał tomik poezji „Niezamknięta Księga”.

Maj to także miesiąc XXX Jubileuszowych Mistrzostw Polski w Poezji w Wąglanach, na których nagrodzono panią Grażynę Zawadzką i panią Irenę Plucińską.

W październiku do grona członków Klubu mogących poszczycić się publikacją swoich wierszy dołączył pan Kazimierz Stępień, wydając i promując „Skarb życia”.

 Natomiast grudzień był miesiącem promocji drugiego już tomiku poezji pani Ireny Plucińskiej – „Obudzone szepty”.

 Klubowicze, odbywający comiesięczne spotkania robocze, w grudniu zorganizowali „Turniej Jednego Wiersza”, w którym zwyciężył pan Wiktor Biernacki.

 ROK 2012

Początek roku 2012 był pełen wrażeń dla pani Józefy Nity, która promowała swoją twórczość oraz reprezentowała OKL „Nad Wąglanką” w Chicago, uczestnicząc w szeregu imprez artystyczno-literackich.

Wyjątkowy dla Klubowiczów był kwiecień 2012 r. kiedy to odbyły się profesjonalne warsztaty poetyckie z panem Piotrem Groblińskim, poetą, krytykiem, felietonistą i publicystą, oraz maj, kiedy to  26 maja 2012 r. członkowie Klubu wzięli udział w Mszy Prymicyjnej poety i członka OKL, ks. Roberta Matysiaka.

Jesień 2012 roku zasługuje na miano wyjątkowo poetyckiej, wtedy to poeci z OKL „Nad Wąglanką” wzięli udział w III Białaczowskich Spotkaniach ze Sztuką Amatorską w Białaczowie, gdzie nagrodzono panią Irenę Plucińską, panią Józefę Nitę i pana Jerzego Wilka.

17 października z kolei Klub hucznie obchodził swoje 7 urodziny w klubie „Extraton”, a 27 października w ramach inauguracji Roku Kulturalnego uczestniczył w spotkaniu autorskim z Krzysztofem Sowińskim, łódzkim reżyserem, autorem powieści „Esplanada”.

ROK 2013

W lutym 2013 roku członkowie OKL „Nad Wąglanką” wzięli udział w „Plastyczno-poetyckich Walentynkach”. Program spotkania stanowiły akty autorstwa plastyczki Lidii Stanek oraz prezentacja miłosnej poezji naszych poetów.

W marcu z kolei odbyło się spotkanie „Tuwim i przyjaciele”, na którym prezentację poezji członków Klubu połączono z przybliżeniem twórczości i biografii Juliana Tuwima.

26 maja odbył się 32 Wąglański Maj Poezji, na którym poeta OKL Jan Łukasik otrzymał wyróżnienie, a w czerwcu tego roku poeci odwiedzili Dom Ludowy w Kraśnicy, w którym z inicjatywy poety Kazimierza Stępnia swoją twórczość prezentowali członkowie Klubu.

2013 to rok debiutu wydawniczego poetki OKL, pani Grażyny Zawadzkiej, która wydała swój pierwszy tomik poezji „W bęca bęc”.

24 lipca członkowie Klubu wzięli udział w wernisażu III Otwartego Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego „Opoczno Malowane Zachwytem”.

1 sierpnia członkowie OKL wzięli udział w akcji wspólnego czytania w przestrzeni publicznej „KsięgoZbiór” zorganizowanej przez MBP
w Opocznie.

 27 sierpnia do stanicy harcerskiej w Miedznej Murowanej przyjechali na kilkudniowy obóz poetycki poeci, pisarze i twórcy polonijni
z Niemiec. 28 sierpnia spotkali się z członkami OKL „Nad Wąglanką”.

5 października w Klubie Avangarda poeci hucznie obchodzili ósme urodziny Klubu, które uświetnił występ Łukasza Nowaka.

 Poeci OKL spotkali się 5 listopada w Muzeum Regionalnym na Poetyckich Zaduszkach, na których panowała nastrojowa atmosfera,
w czasie której artyści wspominali tych, których już z nami nie ma.

15 listopada Józefa Nita, poetka z Opoczyńskiego Klubu Literackiego „Nad Wąglanką”, została laureatką VII edycji Międzywojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „ZaWieruszone w szufladzie”. Opocznianka otrzymała wyróżnienie za wiersz pt. „Sierpień”.

Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie była współorganizatorem wieczoru poezji, który odbył się 5 grudnia 2013 r. w zamku kazimierzowskim. W spotkaniu  wzięli udział twórcy poezji z grupy literackiej „Stolik Poetycki” z Łodzi. Swoje wiersze przedstawili także członkowie OKL „Nad Wąglanką”.

Z kolei 12 grudnia w MDK w Opocznie odbył się wieczór poetycko-muzyczny „Święta pachnące choinką i nadzieją”, na którym także prezentowali się opoczyńscy poeci.

Doroczna nagroda Powiatu Opoczyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury trafiła w 2013 roku do członkini Klubu, pani Józefy Nity.

 ROK 2014

 7 stycznia MBP w Opocznie zorganizowała „Wieczór kolęd i poezji bożonarodzeniowej”. Członkowie OKL „Nad Wąglanką prezentowali zebranym poezję i prozę o tematyce bożonarodzeniowej. Poezja przeplatana była pięknymi kolędami w wykonaniu Zespołu i Chóru „Studio 107 Band” działającego przy ZSO w Opocznie pod kierunkiem p. Jacka Plucińskiego.

 10 stycznia w Dębie Opoczyńskiej odbyło się podsumowanie I Konkursu Literackiego Jednego Wiersza im. Jurka Piekarskiego,
w czasie którego opoczyńscy poeci wspominali i oddawali cześć zmarłemu członkowi Klubu.

 8 lutego w klubie „Avangarda” swój najnowszy tomik poezji „Jesienny wykrzyknik” promowała pani Irena Plucińska.

 Dnia 3 marca 2014 r. w MBP w Opocznie zorganizowany został Dzień Kobiet. Wiersze poświęcone kobietom prezentowali członkowie OKL. Utwory przeplatane były piosenkami i akompaniamentem na gitarze, wykonanym przez dziewczęta ze „Studia 107 Band” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie, którego opiekunem jest pan Jacek Pluciński. W dalszej części uroczystości swój program artystyczny przedstawiła młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie pod kierunkiem pani Anny Waszczyk i pani Marzeny Jarugi.

  Obecnie poeci bardzo chętnie biorą udział we wszelkich wydarzeniach kulturalnych w naszym mieście, organizują spotkania autorskie oraz aktywnie uczestniczą w życiu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie, w której spotykają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, o godz. 16.00.

 

OPRACOWAŁA BEATA WÓJCIK
NA PODSTAWIE KRONIKI OPOCZYŃSKIEGO KLUBU LITERACKIEGO „NAD WĄGLANKĄ”
PROWADZONEJ PRZEZ PANIĄ JÓZEFĘ NITĘ

Kalendarz